Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ida Fossenstrand (M)

Kontaktinformation

E-post:
ida.fossenstrand@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göta Älvs Vattenvårdsförbund Ledamot 2022-02-24 2023-04-30
Grefab Ledamot 2023-03-09 2024-03-31