Förtroendevalda Göteborgs Stad

Shahbaz Khan (S)

Kontaktinformation

Telefon:
031-368 02 41 (arbete)

E-post:
shahbaz.khan@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Ledamot 2019-02-27 - 2022-12-31
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2019-04-01 - 2020-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrgrupp för Västsvenska paketet Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31
Trafiknämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31