Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anders Åkvist (D)

Kontaktinformation

Telefon:
0703-61 60 06 (mobil)

Postadress:
Grönstensvägen 5 412 70 Göteborg
(bostad)

E-post:
anders.akvist@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31