Johan Zandin (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0737-53 48 70 (mobil)

Postadress:
Doktor Westrings Gata 5 D 413 24 Göteborg
(bostad)

E-post:
johan.zandin@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Byggnadsnämnden Ledamot och 2:e vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Ledamot 2020-01-23 - 2021-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget) Ledamot 2020-01-23 - 2021-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14