Daniel Bernmar (V)

Kontaktinformation

E-post:
daniel.bernmar@politiker.goteborg.se

Bild på Daniel Bernmar

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Eurocities: Ekonomiska utvecklingsforumet Representant 2019-02-06 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads Pensionärsråd Ledamot 2019-02-27 - 2022-12-31
Göteborgs Stads trygghetsråd Ledamot 2020-09-30 - 2022-12-31
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot och 2:e vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2020-01-23 - 2021-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot och 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ledamot och vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens presidium Ledamot och 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg (HSNG) och Göteborgs Stad/Kommunstyrelsen Representant 2019-02-27 - 2022-12-31
Stiftelsen Göteborgs Sjukhem, Å-hemmet och Otium Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31