Förtroendevalda Göteborgs Stad

Johan Löfgren (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-80 45 54 (mobil)

E-post:
johan.lofgren@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Göta Älvs Vattenvårdsförbund Ledamot 2019-02-21 - 2020-06-30
Göteborgs Grundskolenämnd Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Kretslopps- och vattennämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31