Förtroendevalda Göteborgs Stad

Abbas Moosavi (S)

Kontaktinformation

E-post:
abbas.moosavi@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kretslopps- och vattennämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31