Förtroendevalda Göteborgs Stad

Carina Ring (S)

Kontaktinformation

E-post:
carina.ring@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Valnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31