Karolina Mildgrim (KD)

Kontaktinformation

E-post:
karolina.mildgrim@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-09-12 - 2022-12-31
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd Ledamot 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2019-06-30 - 2022-10-14
Kontaktforum för studentfrågor Representant 2019-02-06 - 2022-12-31