Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ellen M H Mitikka (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-43 64 27 (mobil)

E-post:
ellen.mittika@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Suppleant 2019-02-27 - 2022-12-31
Stadsdelsnämnd Angered Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31