Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ewa Jablonska (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0704-53 88 55 (mobil)

E-post:
ewa.jablonska@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Östra Göteborg Ledamot och 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31