Förtroendevalda Göteborgs Stad

Helena Norin (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-55 81 24 (mobil)

E-post:
helena.norin@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Miljö- och klimatnämnden Ledamot och 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31