Ann Catrine Fogelgren (L)

Kontaktinformation

E-post:
ann.catrine.fogelgren@politiker.goteborg.se

Bild på Ann Catrine Fogelgren

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Byggnadsnämnden Ledamot och 1:e vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Eurocities Knowledge Society Forum Representant 2019-02-06 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsens Äldreberedning Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31
Kulturnämnden Ledamot och ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Personalberedningen Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31
Valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2019-10-15 - 2022-10-14