Ajsela Bruncevic (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0704-94 27 60 (mobil)

E-post:
ajsela.bruncevic@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Suppleant 2019-02-27 - 2022-12-31
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ersättare 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14