Ulf Carlsson (MP)

Kontaktinformation

E-post:
ulf.carlsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bohuskustens Vattenvårdsförbund Suppleant 2020-06-12 - 2021-06-30
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2018-12-01 - 2022-11-30
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot och 2:e vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Utbildningsnämnden Ledamot 2021-01-01 - 2021-12-31
Valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2019-10-15 - 2022-10-14