Förtroendevalda Göteborgs Stad

Christer Hätting (SD)

Kontaktinformation

E-post:
christer.hatting@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2018-12-01 - 2022-11-30
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Stadsdelsnämnd Askim-Frölunda-Högsbo Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31