Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anna Sara Perslow (C)

Kontaktinformation

E-post:
annasara.perslow@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31