Naod Habtemichael (C)

Kontaktinformation

E-post:
naod.habtemichael@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kontaktforum för studentfrågor Representant 2019-02-06 - 2022-12-31
Trafiknämnden Ledamot och 1:e vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2019-10-15 - 2022-10-14