Sara Carlsson Hägglund (V)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen Ledamot och 2:e vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14