Förtroendevalda Göteborgs Stad

Elisabet Lann (KD)

Kontaktinformation

E-post:
elisabet.lann@politiker.goteborg.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Eurocities: Kulturforumet Representant 2019-06-12 - 2022-12-31
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Ledamot och ordförande 2019-08-21 - 2022-12-31
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2020-01-23 - 2021-03-31
Idrott- och föreningsnämnden Ledamot och ordförande 2020-01-01 - 2020-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-06-11 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens Äldreberedning Ledamot och ordförande 2019-06-12 - 2022-12-31
Samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg (HSNG) och Göteborgs Stad/Kommunstyrelsen Representant 2019-06-12 - 2022-12-31
Ö-dialogen Representant 2019-06-12 - 2022-12-31