Förtroendevalda Göteborgs Stad

Elisabet Lann (KD)

Kontaktinformation

E-post:
elisabet.lann@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesberedningen Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31
Idrott- och föreningsnämnden Ledamot och ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-06-11 - 2022-12-31