Förtroendevalda Göteborgs Stad

Mattias J S Gerdås (L)

Kontaktinformation

E-post:
mattias.gerdas@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Angered Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31