Förtroendevalda Göteborgs Stad

Alexander Berggren (D)

Kontaktinformation

E-post:
alexander.2.berggren@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Norra Hisingen Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31