Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jutta Kjaerbeck (SD)

Kontaktinformation

E-post:
jutta.kjaerbeck@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Örgryte-Härlanda Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31