Förtroendevalda Göteborgs Stad

Göteborgs Hamn AB

Mandatperiod: 2024-03-11 - 2025-03-31

Uppdrag (19 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Johansson Lars Socialdemokraterna Ledamot 1
Magnusson Cecilia Moderata Samlingspartiet Ledamot 2
Bernmar Karin Vänsterpartiet Ledamot 3
Holmberg Helena Liberalerna Ledamot 4
Olofsson Eva Socialdemokraterna Ledamot 5
Larsson Thomas Miljöpartiet Ledamot 6
Hagman Thore Kristdemokraterna Ledamot 7
Edström Anders Sverigedemokraterna Ledamot 8
Annerback Jan Vänsterpartiet Ledamot 9
Gross Sven Socialdemokraterna Suppleant 10
Josefsson David Moderata Samlingspartiet Suppleant 11
Marmin Katt Vänsterpartiet Suppleant 12
Berntson Ingela Demokraterna Suppleant 13
Arnsmar Mats Socialdemokraterna Suppleant 14
Momtsos Katrin Socialdemokraterna Suppleant 15
Fristedt Erik Liberalerna Lekmannarevisor 16
Nihlblad Eva Socialdemokraterna Lekmannarevisor 17
Landervik Alf Liberalerna Lekmannarevisorssuppleant 18
Alexandersson Ann-Christine Socialdemokraterna Lekmannarevisorssuppleant 19