Förtroendevalda Göteborgs Stad

Förtroendevalda Göteborgs Stad

Här redovisas ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige samt valda ledamöter och ersättare i stadens nämnder, bolag, stiftelser m m.

Kommunfullmäktige

Stadsrevisionen

Kommunstyrelsen

Nämnder

Ovan är ett urval, se samtliga 30 nämnder.

Stiftelser & fonder

Ovan är ett urval, se samtliga 49 stiftelser & fonder.

Bolag

Göteborgs Stadshus AB är sedan 2014 moderbolag för stadens samtliga hel- och delägda bolag.

Ovan är ett urval, se samtliga 43 bolag.

Övriga

Partier