Förtroendevalda Göteborgs Stad

Stiftelser & fonder (48 st)

Namn
Apotekaren Fredrik Mossbergs donation
August Ringnérs stipendiefond
Broströmska stiftelsen
Emily Wijks stiftelse
Hörselskadades förening
Ingeborg och Knut J:son Mark Stiftelse
Jubileumsstiftelsen Göteborg 350 år
Julius Lindströms stiftelse
Kamratföreningen Länken i Göteborg
Keillers park
Olof och Caroline Wijks stiftelse
Osbeckska fonden
Pensionsinrättningen för Åldersstigne eller Sjuklige Tjänare i Göteborg
Per och Alma Olssons fond
Per och Alma Olssons fond för Göteborgs folkskolor
Robert Dicksons stiftelse
Robert och Martina Kjellströms, född Svanfeldt, stiftelse
Samfond för barn med särskilda behov (VI)
Stiftelsen Sjöfartsmuseet och Akvariet
Stiftelsen Barnkulturhus med tema Alfons Åberg
Stiftelsen Broströmska sjukhemmets donationer
Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset
Stiftelsen Dahlin-Ekströmska fonden
Stiftelsen Dalheimers donation
Stiftelsen Emil och Wilma Björklunds donationsfond
Stiftelsen för Hyresfonden Pauvres Honteux
Stiftelsen Grosshandlare Axel H Ågrens Donationsfond
Stiftelsen Göteborgs Högre Samskola
Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum
Stiftelsen Göteborgs Sjukhem, Å-hemmet och Otium
Stiftelsen Göteborgs Sjöfartshotell
Stiftelsen Göteborgs Stads Teaterfond
Stiftelsen Haralds Minne
Stiftelsen Hugo Scharfenbergs donation
Stiftelsen J C E Nolleroths donationsfond
Stiftelsen Karl och Annie Leons minnesfond
Stiftelsen Louise Ekmans, född von Düben, donationsfond till behövande sjuka
Stiftelsen Martin Jacobssons pensionsfond
Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond
Stiftelsen Praktiska Hushållsskolans donationsfonder
Stiftelsen Renströmska fonden
Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift
Stiftelsen Skogssällskapet
Stiftelsen Svenska Mässans Huvudmannaråd
Stiftelsen Tycho och Thilda Lindeqvists donationsfonder
Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond
Söderborgska m fl stiftelser
Wahlqvist-Andahls stiftelse