Förtroendevalda Göteborgs Stad

Stiftelsen Emil och Wilma Björklunds donationsfond

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31