Förtroendevalda Göteborgs Stad

Lantmäterimyndigheten i Göteborg (Gode män)

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (7 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Gustafsson Kjell Socialdemokraterna God man 1
Hyllander Anders Moderata Samlingspartiet God man 2
Vesterholm Anne-Christine Socialdemokraterna God man 3
Janson Jim Moderata Samlingspartiet God man 4
Larsson Göran Miljöpartiet God man 5
Carlsson Ulf Miljöpartiet God man 6
Björkquist Kjell Liberalerna God man 7