Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ulf Carlsson (MP)

Kontaktinformation

E-post:
ulf.carlsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Lantmäterimyndigheten i Göteborg (Gode män) God man 2023-01-01 2026-12-31
Bohuskustens Vattenvårdsförbund Suppleant 2022-02-24 2023-04-30