Förtroendevalda Göteborgs Stad

Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget)

Mandatperiod: 2024-03-07 - 2025-03-31

Uppdrag (14 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Blomqvist Leif Socialdemokraterna Ledamot 1
Rosinski Bartek Moderata Samlingspartiet Ledamot 2
Hejdenberg Stoltz Anna Vänsterpartiet Ledamot 3
Kérla Lars Demokraterna Ledamot 4
Yalcintas Isabelle Socialdemokraterna Ledamot 5
Stenmark Josefin Miljöpartiet Ledamot 6
Lans Sture Liberalerna Ledamot 7
Dahlström Roland Socialdemokraterna Suppleant 8
Dumitrescu Anca Maria Moderata Samlingspartiet Suppleant 9
Moldén Björn Vänsterpartiet Suppleant 10
Gustafsson Hans-Göran Sverigedemokraterna Lekmannarevisor 11
Bergsten Paija Jonas Socialdemokraterna Lekmannarevisor 12
Fridén Jan Sverigedemokraterna Lekmannarevisorssuppleant 13
Madsen Jens-Henrik Socialdemokraterna Lekmannarevisorssuppleant 14