Förtroendevalda Göteborgs Stad

Norra Älvstranden Utveckling AB

Mandatperiod: 2024-03-11 - 2025-03-31

Uppdrag (12 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Ståhl Boris Socialdemokraterna Ledamot 1
Lidberg Erik Moderata Samlingspartiet Ledamot 2
Valencia Skogsfors Zandra Vänsterpartiet Ledamot 3
Karlsson Yngve Demokraterna Ledamot 4
Arby Hans Centerpartiet Ledamot 5
Nilsson Vivi-Ann Socialdemokraterna Suppleant 6
Göthberg Gustaf Moderata Samlingspartiet Suppleant 7
Larsson Joakim Miljöpartiet Suppleant 8
Andersson Sven Moderata Samlingspartiet Lekmannarevisor 9
Carlenfors Amandus Vänsterpartiet Lekmannarevisor 10
Landervik Alf Liberalerna Lekmannarevisorssuppleant 11
Eriksson Bengt Vänsterpartiet Lekmannarevisorssuppleant 12