Förtroendevalda Göteborgs Stad

Bengt Eriksson (V)

Kontaktinformation

E-post:
bengt.eriksson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Södra Älvstranden Utveckling AB Lekmannarevisorssuppleant 2024-03-11 2025-03-31
Göteborgs Stads revisorer Revisor 2023-01-01 2026-12-31
Boplats Göteborg AB Lekmannarevisor 2024-03-06 2025-03-31
Älvstranden Utveckling AB Lekmannarevisorssuppleant 2024-03-11 2025-03-31
Gårdstensbostäder AB Lekmannarevisorssuppleant 2024-03-07 2025-03-31
Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget) Lekmannarevisorssuppleant 2024-03-12 2025-03-31
Higab AB Lekmannarevisor 2024-03-11 2025-03-31
Hotell Heden AB Lekmannarevisor 2024-03-11 2025-03-31
Norra Älvstranden Utveckling AB Lekmannarevisorssuppleant 2024-03-11 2025-03-31