Förtroendevalda Göteborgs Stad

Renova Miljö AB

Mandatperiod: 2024-03-14 - 2025-03-31

Uppdrag (10 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Stafsén Pernilla Socialdemokraterna Ledamot 1
Palmlöf Magnus Moderata Samlingspartiet Ledamot 2
Forsberg Klas Miljöpartiet Ledamot 3
Boccia Cristina Kristdemokraterna Ledamot 4
Elb Cecilia Centerpartiet Ledamot 5
Järvelä Stenlund Erik Vänsterpartiet Suppleant 6
Björnerhag Hannah Moderata Samlingspartiet Suppleant 7
Ottesjö Cajsa Vänsterpartiet Suppleant 8
Adler Birgitta Socialdemokraterna Lekmannarevisor 9
Rigemar Torbjörn Socialdemokraterna Lekmannarevisorssuppleant 10