Förtroendevalda Göteborgs Stad

Cajsa Ottesjö (V)

Kontaktinformation

E-post:
cajsa.ottesjo@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Renova Miljö AB Suppleant 2023-03-10 2024-03-31
Renova AB Suppleant 2023-03-10 2024-03-31