Förtroendevalda Göteborgs Stad

Simona Mohamsson (L)

Kontaktinformation

E-post:
simona.mohamsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen Ledamot och 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31