Förtroendevalda Göteborgs Stad

Niklas Teodorsson (V)

Kontaktinformation

E-post:
niklas.teodorsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Göteborgs Stads överförmyndarnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31