Förtroendevalda Göteborgs Stad

Filip Magnusson Diurlin (MP)

Kontaktinformation

E-post:
filip.diurlin@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads miljö- och klimatnämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Wahlqvist-Andahls stiftelse Ersättare 2022-01-01 2024-12-31