Förtroendevalda Göteborgs Stad

Lisbeth Sundén Andersson (D)

Kontaktinformation

E-post:
lisbeth.andersson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot och 3:e vice ordförande 2023-01-01 2026-10-14
Kommunfullmäktiges presidium Ledamot och 3:e vice ordförande 2023-01-01 2026-10-14
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31