Förtroendevalda Göteborgs Stad

Mariah Ben Salem Dynehäll (L)

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning Ledamot 2024-01-01 2024-12-31