Förtroendevalda Göteborgs Stad

Sara Carlsson Hägglund (V)

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Göteborgs Stads grundskolenämnd Ledamot och 1:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14