Förtroendevalda Göteborgs Stad

Björn Jedvert (L)

Kontaktinformation

E-post:
bjorn.jedvert@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice Ledamot och 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31