Förtroendevalda Göteborgs Stad

Julia Edby (V)

Kontaktinformation

E-post:
julia.edby@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads exploateringsnämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31