Förtroendevalda Göteborgs Stad

Axel Darvik (L)

Kontaktinformation

E-post:
axel.darvik@politiker.goteborg.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2023-03-21 2024-03-31
Göteborgs Stads grundskolenämnd Ledamot och 2:e vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2023-01-26 2026-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2023-01-11 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ledamot 2023-01-11 2026-12-31