Förtroendevalda Göteborgs Stad

Axel Darvik (L)

Kontaktinformation

E-post:
axel.darvik@politiker.goteborg.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2024-01-29 2026-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ledamot 2024-01-29 2026-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2024-01-29 2026-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2023-01-26 2026-12-31
Eurocities Digital Forum Representant 2023-02-08 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads grundskolenämnd Ledamot och 2:e vice ordförande 2024-02-01 2024-12-31
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2024-03-25 2025-03-31