Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jenny Broman (V)

Kontaktinformation

E-post:
jenny.broman@politiker.goteborg.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Eurocities: Sociala forumet Representant 2023-01-25 2026-12-31
Ideella föreningen Citysamverkan Ledamot 2023-02-08 2026-12-31
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2024-03-25 2025-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot och ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Styrgrupp för samrådsfrågor beträffande Samordningsförbundet Representant 2023-01-25 2026-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31