Förtroendevalda Göteborgs Stad

Agneta Kjaerbeck (SD)

Kontaktinformation

E-post:
agneta.kjaerbeck@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-27 2026-10-14
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2023-01-01 2026-12-31