Förtroendevalda Göteborgs Stad

Johanna Holmdahl (KD)

Kontaktinformation

E-post:
johanna.holmdahl@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd Ledamot och 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-27 2026-10-14
Göteborg & Co AB Ledamot 2024-03-05 2025-03-31