Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anneli Rhedin (M)

Kontaktinformation

Telefon:
031-368 03 26 (arbete)

E-post:
anneli.rhedin@politiker.goteborg.se

Uppdrag (12 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Förvaltnings AB Framtiden Suppleant 2024-03-07 2025-03-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot och vice ordförande 2023-01-11 2026-12-31
Partnership Management Committee Representant 2023-01-25 2026-12-31
Jubileumsstiftelsen Göteborg 350 år Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Bygga Hem i Göteborg AB Suppleant 2024-03-07 2025-03-31
Göteborgs Stads kulturnämnd Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2023-01-26 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2023-01-01 2026-10-14